Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ordoszi Napsugár Alapítvány

Az Alapítvány közhasznú szervezet, célja a kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység, a Teleki településen található Árpád-kori templom, református templom, egy harangláb, és egy Pálosrendi kolostor rekonstrukciója, újjá építése, új közös helyiségek felépítése, és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása / utak, járdák, parkok/

Az Alapítvány pénzügyi támogatást kíván nyújtani:

- a település múltjának felkutatásához /régészeti leletek és ásatások, valamint a felszínre      hozott  kegyeleti értékek restaurálásához, gondozásához/

- testvérkapcsolatok kialakításához , hasonló adottságú településekkel

- olyan film készítéséhez és forgalmazásához, amelynek témája őstörténeti jellegű, tudományos, ismeretterjesztő, és az ősi magyar kultúráról szól

- folyóiratok, könyvek, és egyéb kiadványok megjelentetése, melyeknek témája az ősi magyar kultúra

- kegytárgy árusító helyek kialakításához, és támogatásához

- az alapítvány céljaihoz kapcsolódó rendezvények megszervezéséhez / az ősi magyar tudat terjesztése/

 

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak támogatást nem nyújt.

 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat. Céljainak megvalósulásához, vagyonának gyarapításához minden belföldi, és külföldi természetes, és jogi személyiséggel rendelkező szervezet hozzájárulhat pénzzel, más vagyon tárggyal, vagy vagyonértékű joggal, ha az Alapítvány céljával egyetért.

 

 

Kép

 

Kép

 

 

Kép